Avatar
Created by
City Unscripted Original

Reviews

  Vores lokale guide, Mariana havde inden vores tur været i kontakt med os, så dagen blev som vi kunne tænke os. Det var en oplevelsesrig og spændende dag, som sluttede af med et besøg og portvins smagning i Gaia. Mariana var meget empatisk, engageret og vidende om de ting der interesserede os. Der var besøg på kulturelle og historiske steder. Besøg for det der kendetegner Porto og Portugal, nemlig det åbne marked. En tur rundt i byen, der varmt kan anbefales. Our local guide, Mariana, had been in contact with us before our trip, so the day turned out as we could have imagined. It was an eventful and exciting day, which ended with a visit and port wine tasting in Gaia. Mariana was very empathetic, committed and knowledgeable about the things that interested us. There were visits to cultural and historical places. Visit for what characterizes Porto and Portugal, namely the open market. A trip around the city that can be highly recommended.

  July 2023

  Lissie K

  Allerede inden turen havde guiden kontakt til os, så turen blev tilpasset vores interesser og ønsker og ikke mindst i forhold til at være dårligt gående. Tour rundvisningen i byen blev den super gode oplevelse som vi gerne ville have ud af dagen. Både kulturelt, Marianas store viden og hendes meget venlige og sympatiske måde at være på gjorde dagen fantastisk. Even before the trip, the guide had contact with us, so that the trip was adapted to our interests and wishes, and not least in relation to being unable to walk. The tour of the city was the super good experience we wanted out of the day. Both culturally, Mariana's great knowledge and her very friendly and sympathetic way of being made the day fantastic.

  July 2023

  Lissie K

  (Translated by Google) Shortly after booking the private and customized tour in Porto, Portugal, our guide Mariana contacted us and inquired about interests. Mariana organized the trip so well throughout. We visited cultural places, such as a theater, the cathedral, the very interesting train station with tiles, the big market with vegetables, fish and meat. Mariana talked about social relations, which is a great interest of mine. Mariana was very good at adapting the trip to the fact that I have poor walking and needed extra breaks along the way. The day ended with, also with a good suggestion from Mariana, a visit to a port wine cellar in Gaia. All in all a super good experience, so thanks for the trip. (Original) Kort efter bestilling af den private og tilpassede tour i Porto i Portugal kontaktede vores guide Mariana os og spurgte ind til interesser. Mariana tilrettelagde turen så fint hele vejen igennem. Vi besøgte kulturelle steder, såsom et teater, katedralen, den meget spændende togstation med kakler, det store marked med grønt, fisk og kød. Mariana fortalte om samfundsforhold, som er min store interesse. Mariana var rigtig god til at tilpasse turen til at jeg er dårlig gående og havde brug for ekstra pauser undervejs. Dagen sluttede af, også med et godt forslag af Mariana, et besøg i en portvinskælder i Gaia. Alt i alt en super god oplevelse, så tak for turen.

  July 2023

  Lissie K

  (Translated by Google) Shortly after booking the private and customized tour in Porto, Portugal, our guide Mariana contacted us and inquired about interests. Mariana organized the trip so well throughout. We visited cultural places, such as a theater, the cathedral, the very interesting train station with tiles, the big market with vegetables, fish and meat. Mariana talked about social relations, which is a great interest of mine. Mariana was very good at adapting the trip to the fact that I have poor walking and needed extra breaks along the way. The day ended with, also with a good suggestion from Mariana, a visit to a port wine cellar in Gaia. All in all a super good experience, so thanks for the trip. (Original) Kort efter bestilling af den private og tilpassede tour i Porto i Portugal kontaktede vores guide Mariana os og spurgte ind til interesser. Mariana tilrettelagde turen så fint hele vejen igennem. Vi besøgte kulturelle steder, såsom et teater, katedralen, den meget spændende togstation med kakler, det store marked med grønt, fisk og kød. Mariana fortalte om samfundsforhold, som er min store interesse. Mariana var rigtig god til at tilpasse turen til at jeg er dårlig gående og havde brug for ekstra pauser undervejs. Dagen sluttede af, også med et godt forslag af Mariana, et besøg i en portvinskælder i Gaia. Alt i alt en super god oplevelse, så tak for turen.

  July 2023

  Lissie K

See more reviews

Things to know

 • Private experience, tailored to you

 • 8 hours

 • Matched to your ideal host

 • Walking tour (may use public transport)

 • Private transportation on request

 • Hosted in English (On request: French, German, Italian, Portuguese, Spanish)

 • Your hotel/apartment or any other central location